Skip directly to content
Back and Forth

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ

 • zacharybarela678901's picture
  สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ
  (12 May '18)

  สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

  สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือ เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

  การใช้งาน

  สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างกว้างขวาง ในทุกสังคม ยกตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ บันทึกเวลาทำงาน ระบบฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์สำคัญของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ยกตัวอย่างเช่น

  การพิสูจน์ร่างกาย ด้วยการพึ่งพาแนวที่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

  การทดแทนการใช้บัตร เช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card

  หลักปฏิบัติการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

  ข้อเด่นของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

  • สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทชี้เอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่แม่นยำมากที่สุด

  สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ไม่มีปมปัญหากำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับปริมาณคนเยอะๆ

  (Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมผู้ใช้งานได้มากสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความไวไม่ต่ำลง

  (High Performance (Up to 4000 user identification)

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนและตรวจสอบลายนิ้วมือได้ทันทีทันใด ปลอดภัย ไม่เซซวนเมื่อใช้ในระยะยาว

  (Fast recognition ( Verification time/identification time)

  ขบวนการการทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

  การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 1.พิเคราะห์รูปภาพลายนิ้วมือ

  การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 2.สกัดภาพและสะสมสีของ Pixel ทิวภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1

  หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง เป็นเหตุให้ ความจุข้อมูลบางเบาด้วย

  การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 4.บ่งบอกจุดที่ เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นพื้นที่เส้นโป่งไม่ก็ขอบ(ridge)

  การทำงานของสกรีนเสื้อ สกรีนเสื้อ - http://exquisitegifts4u.com/comment/html/?20929.html เองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งสิ้นออกมา

  หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 6.ตรวจทานลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายนิ้วมือ

  0
  File Under: Albums EPs Singles and Mixtapes
zacharybarela678901's picture
on May 12, 2018

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือ เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

การใช้งาน

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างกว้างขวาง ในทุกสังคม ยกตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ บันทึกเวลาทำงาน ระบบฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์สำคัญของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ยกตัวอย่างเช่น

การพิสูจน์ร่างกาย ด้วยการพึ่งพาแนวที่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

การทดแทนการใช้บัตร เช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card

หลักปฏิบัติการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

ข้อเด่นของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทชี้เอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่แม่นยำมากที่สุด

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ไม่มีปมปัญหากำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับปริมาณคนเยอะๆ

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมผู้ใช้งานได้มากสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความไวไม่ต่ำลง

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนและตรวจสอบลายนิ้วมือได้ทันทีทันใด ปลอดภัย ไม่เซซวนเมื่อใช้ในระยะยาว

(Fast recognition ( Verification time/identification time)

ขบวนการการทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 1.พิเคราะห์รูปภาพลายนิ้วมือ

การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 2.สกัดภาพและสะสมสีของ Pixel ทิวภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1

หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง เป็นเหตุให้ ความจุข้อมูลบางเบาด้วย

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 4.บ่งบอกจุดที่ เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นพื้นที่เส้นโป่งไม่ก็ขอบ(ridge)

การทำงานของสกรีนเสื้อ สกรีนเสื้อ - http://exquisitegifts4u.com/comment/html/?20929.html เองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งสิ้นออกมา

หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 6.ตรวจทานลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายนิ้วมือ